1. Management proiect, implementare, monitorizare si raportare
  2. Campanii de informare cu privire la oportunitatile oferite in cadrul proiectului
  3. Selectia si inregistrarea grupului tinta
  4. Organizarea si derularea programului de formare „Antreprenor in economia sociala”
  5. Organizarea si derularea unui program de dezvoltare a capacitatii si abilitatilor in economia sociala, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoastere nationala
  6. Evaluarea si selectia planurilor de afaceri elaborate de GT
  7. Consiliere acordata persoanelor ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii sprijinului de minimis
  8. Asigurarea infiintarii si demararii functionarii a 21 intreprinderi sociale (etapa II de implementare)
  9. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor reprezentand ajutor de minimis pentru implementarea planurilor de afaceri selectate
  10. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate si elaborarea unei Brosuri pentru incurajarea si dezvoltarea a spiritului antreprenorial in economia sociala si transferul de bune practici
  11. Activitati aferente cheltuielilor indirecte in cadrul proiectului